[ PRIJAVA ]  [KONTAKT]
OBRAZAC JOPPD - IZVJEŠĆE O PRIMICIMA, POREZU NA DOHODAK I PRIREZU TE DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA
UPUTE ZA RAD S PROGRAMSKIM MODULOM JOPPD PREUZMITE OVDJE

JOPPD

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine za sve isplate nakon 1.1.2014., neovisno o tome kada su nastale.

Zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm. JOPPD je novi obrazac za prikupljanje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku.
Obrazac se uvodi kako bi se omogućilo efikasnije prikupljanje podataka o:

- ostvarenom dohotku fizičkih osoba
- obračunatom i uplaćeno porezu na dohodak i prirezu porezna na dohodak
- obvezi doprinosa, što su ih obveznici obračunavanja dužni obračunati u uplatit i o tome izvijestiti Poreznu upravu

Zakonodavac je pokrenuo ovu inicijativu kako bi se osiguralo prikupljanje objedinjenih podataka za potrebe više institucija na jednom mjestu. Jedna od novina jest i to da će se u svrhu prikupljanja podataka u ukupnom ostavarenim primicima na novom obrascu iskazivati i određeni primici koji ne podliježe oporezivanju (božičnice, jubilarne nagrade, prijevoz....)

Fortius Info je u svoj knjigovodstveni poslovni sustav INLINE ugradio novi programski modul JOPPD.

Programski modul JOPPD služi za formiranje propisanog JOPPD obrasca i izvješćivanje Porezne uprave o isplatama primitaka, poreza na dohodak i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja. Korisnicima se programski omogućuje punjenje obrasca automatski i ručnim upisom podataka. Automatika je omogućena iz programskog modula Plaća. Podatci iz ostalih analitičkih informacijskih sustava (putni nalozi,blagajna…) u prvoj verziji upisuju se ručno. Nova verzija programa koja uključuje modul JOPPD biti će dostupna postojećim korisnicima do kraja tekuće godine.

Modul JOPPD može se koristiti i kao samostalan modul te se programski omogućuje punjenje obrasca ručnim upisom podataka.

Svi zainteresirani za modul JOPPD mogu se javiti na email info@fortius-info.hr ili telefonom 01 3091 048.

Detaljnije o JOPPD obrazcu pogledajte na stranicama Porezne Uprave


TEHNIČKI PREDUVJETI ZA INSTALACIJU MODULA JOPPD

Potrebno je imati instalirane slijedeće komponente:

1. Microsoft Net Framework

2. Visual Studio runtime

Nakon odabira jednog od gornjih linkova biti ćete preusmjereni na stranicu sa koje će download pojedine komponete biti automatski pokrenut. Komponente je potrebno instalirati navedenim redosljedom. Prvo kopomentu pod rednim brojem 1, zatim komponentu pod rednim brojem 2.