[ PRIJAVA ]  [KONTAKT]
EU - GDPR

Europski parlament i Vijeće na svojoj sjednici 27. travnja 2016. donijeli su Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom i slobodnim kretanjem osobnih podataka (nadalje: Uredba). Primjena Uredbe stupa na snagu 25. svibnja 2018. u svim državama članicama Europske unije.

Uredba regulira prikupljanje nužno potrebnih podataka u definirane svrhe, odgovorno i transparentno ponašanje voditelja zbirki podatka, pravo davatelja podataka na pristup, ispravak i/ili brisanje podataka, pravo na protivljenje obradi podataka, definiranje procedura i akcija u slučaju „curenja“ podataka i ostalih mjera.

Uredbu su obvezni primijeniti svi poslovni subjekti koji u određene svrhe prikupljaju osobne podatke, a posebno se obrađuju subjekti koji skupljaju podatke o maloljetnicima, tj. djeci do 13. odnosno 15. godine.

U svrhu što jednostavnije primjene Uredbe u obrazovnim ustanovama, kao isporučitelj aplikativnih programa, Fortius-Info d.o.o. je u suradnji sa stručnjacima Zavoda za informatičku djelatnost Hrvatske pripremio skup dokumenata koji su uz uobičajene modifikacije u razumnom vremenu primjenjivi na obrazovne ustanove. Pored osnovnog skupa/paketa potrebnih dokumenata rješenje obuhvaća:

  • Obuku za djelatnike u trajanju od 3 sata
  • Dokumentaciju koja se prilagođava obrazovnoj ustanovi
  • Mail podršku u trajanju od 12 mjeseci od kupovine paketa
  • Mogućnost angažiranja konzultanta po posebnoj cijeni s popustom

Svaki pravni subjekt u potpunosti je zakonski odgovoran za uspostavljeno rješenje, ali će uz aplikativnu i konzultantsku pomoć Fortius info-a te posebno uz napravljeni model osnovnog skupa dokumenata uspješnije riješiti ovu zahtjevnu obvezu.

Ukoliko držite da Vam kroz ponuđenu suradnju možemo pomoći u uspostavi sustava zaštite osobnih podataka, pojašnjenju temeljne terminologije, ukoliko držite da Vam možemo odgovoriti na Vaša pitanja i zajedno s Vama dostići propisani rok - 25.5.2018., slobodno nam se obratite. Nadamo se na obostrano zadovoljstvo.GDPR - PRIJAVA


	
IZRADA PROJEKATA IZ EU FONDOVA I NACIONALNIH PROGRAMA

Tvrtka Fortius info d.o.o. osigurala je potrebna znanja i u mogućnosti Vam je ponuditi uslugu pisanja projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz europskih fondova i nacionalnih programa.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.

Pravo na dobivanje novca iz EU fondova imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i građani pojedinci te njihove inicijative. EU fondovi imaju za svaki natječaj definirane posebne uvjete te se oni razlikuju od natječaja do natječaja jednako kao i to tko može biti prijavitelj. Kako bi se dobila ta sredstva, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uvjete predmetnog natječaja, pazeći pritom na sve detalje vezane uz strukturu i logiku prijave te prikladnu EU terminologiju. Fortius info svojim klijentima nudi potrebnu stručnost kako bi uspješno odgovorili na ove izazove.

Prilikom izrade dokumentacije, veliku važnost pridajemo upoznavanju s Vašim poslovanjem, razumijevanju Vaše vizije i ciljeva te želimo da dokumentacija koju pripremamo bude i Vama pomoć u daljnjoj realizaciji poslovnog poduhvata. Naša podrška klijentima uključuje sljedeće:

  • Redovito prikupljamo i obrađujemo informacije o objavljenim natječajima
  • Ažurno Vas izvještavamo o natječajima iz fondova Europske unije te iz nacionalnih fondova koji bi najviše odgovarali Vašoj tvrtki
  • Pomažemo u pripremi i oblikovanju Vaše ideje
  • Pišemo projektnu prijavu (aplikaciju za financiranje)
  • Izrađujemo cjelokupnu natječajnu dokumentaciju (izrada prijavnog obrasca, obrasca financijske konstrukcije i proračuna aktivnosti, asistencija u popunjavanju skupne izjave i izjave o korištenim potporama i dr.)

Ako ste zainteresirani za prijavu na natječaje i potrebna Vam je usluga izrade projektne dokumentacije, sa zadovoljstvom ćemo kao posebnu uslugu za Vas obaviti taj posao.