[ PRIJAVA ]  [KONTAKT]
Ovo je primjer HTML naslova s linkom.

Od. 1. siječnja 2019. na snagu su stupile nove promjene u obračunu poreza i doprinosa na dohodak.
Upute za izmjenu parametara u InLine modulu Plaća možete preuzeti na:

Zakonske promjene u obračunu plaće od 01.01.2019.

Neki od naših klijenata...

vijesti i informacije

EU - GDPR
Europski parlament i Vijeće na svojoj sjednici 27. travnja 2016. donijeli su Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom i slobodnim kretanjem osobnih podataka (nadalje: Uredba). Primjena Uredbe stupa na snagu 25. svibnja 2018. u svim državama članicama E...
Automatski prijenos iz centralnog obračuna plaća (COP) i prijenos povijesnih podataka iz sustava INLINE u COP

Koristimo ovu priliku obavijestiti Vas o mogućnosti automatskog prijenosa svih obračuna iz Centralnog Obračuna Plaća (COP) u programski paket „InLine“ , s ciljem usklađivanja osobnih odbitaka i poreza. Zahvaljujući našoj podršci nećete morat...

OBRAZAC JOPPD - IZVJEŠĆE O PRIMICIMA, POREZU NA DOHODAK I PRIREZU TE DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine za sve isplate nakon 1.1.2014., neovisno o tome kada su nastale.

Zamjenju...

1
2
3