[ PRIJAVA ]  [KONTAKT]
OBRAZAC JOPPD - IZVJEŠĆE O PRIMICIMA, POREZU NA DOHODAK I PRIREZU TE DOPRINOSIMA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 79/13) propisan je novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine za sve isplate nakon 1.1.2014., neovisno o tome kada su nastale.

Zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm. JOPPD je novi obrazac za prikupljanje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku.
Obrazac se uvodi kako bi se omogućilo efikasnije prikupljanje podataka o:

- ostvarenom dohotku fizičkih osoba
- obračunatom i uplaćeno porezu na dohodak i prirezu porezna na dohodak
- obvezi doprinosa, što su ih obveznici obračunavanja dužni obračunati u uplatit i o tome izvijestiti Poreznu upravu

Zakonodavac je pokrenuo ovu inicijativu kako bi se osiguralo prikupljanje objedinjenih podataka za potrebe više institucija na jednom mjestu. Jedna od novina jest i to da će se u svrhu prikupljanja podataka u ukupnom ostavarenim primicima na novom obrascu iskazivati i određeni primici koji ne podliježe oporezivanju (božičnice, jubilarne nagrade, prijevoz....)


Fortius Info je u svoj knjigovodstveni poslovni sustav INLINE ugradio novi programsli modul JOPPD.

Modul JOPPD, mogu koristiti sve pravne osobe. One koje za svoje poslovanje već koriste InLine programski sustav i one koje bi koristile ovaj modul  samostalno za izradu JOPPD obrasca.


Saznajte više o JOPPD obrazcu na slijedećim stranicama:
Porezna Uprava  - JOPPD obrazac

Fortius Info

 

UPUTE ZA RAD S PROGRAMSKIM MODULOM JOPPD PREUZMITE OVDJE


Objavljeno dana: 18.12.2013 u 15:50

Prethodna