[ PRIJAVA ]  [KONTAKT]

InLine ERP programski sustav sastoji se od većeg broja programskih modula koji koriste zajedničku bazu podataka i međusobno razmjenjuju podatke.

Središnji modul je financijsko knjigovodstvo u koje pojedina analitička knjigovodstva šalju podatke.

InLine sadrži sve module za financijsko poslovanje računovodstveno poslovanje.

Za detalje odaberite modul koji Vas zanima.

Kadrovska evidencija

Evidencija rada

Sitni inventar

Materijalno knjigovodstvo

Knjiga URA, IRA i PDV Obrazac

Komercijalno poslovanje

Obračun plaće i drugog dohotka

Statistika iz plaće

JOPPD obrazac

Osnovna sredstva

Blagajna

Financijsko knjigovodstvo

Plan javne nabave

Putni nalozi

Izvodi

Financijski plan

Obračun kamata

Općenito o Inline sustavu

NAMJENJEN JE:
 • Uslužnim i trgovačkim poduzećima
  Jednostavan način rada omogućava korisnicima da se fokusiraju na svoje temeljno poslovanje.
 • Knjigovodstvenim servisima
  Omogućava vođenje neograničenog broja poduzeća i jedinstven sustav povezivanja poduzeća sa svojim knjigovodstvenim servisom.
 • Velikim i malim tvrtkama
  Opsežan sustav parametrizacije omogućava da se aplikacija prilagodi poduzeću bilo koje veličine

PREDNOSTI INLINE-a
 • Prihvatljiva cijena – izbjegnite početnu investiciju i plaćajte samo korištenje
 • Brza implementacija – prilagodba aplikacije Vašim poslovnim procesima
 • Jednostavnost – intuitivno sučelje omogućuje lakoću korištenja
 • Sigurnost – sigurnost i zaštita Vaših podataka osigurana je enkripcijom te pohranjivanjem kopije na udaljenu sigurnu lokaciju
 • Kontinuirano unaprjeđivanje – neprestani razvoj i poboljšanje funkcionalnosti u skladu sa željama i potrebama korisnika
 • Kvalitetna podrška – uvijek dostupna korisnička podrška

Financijsko knjigovodstvo

Financijsko knjigovodstvo je programski modul u kojem su integrirani glavna knjiga i saldo konti. Osnovni dokument je temeljnica. Temeljnice mogu biti organizirane po vrstama, tako da svaka vrsta odgovara jednoj vrsti dokumenta (kunski, izvodi, devizni izvodi, blagajna, izlazni računi, ulazni računi, plaće...).


Financijski plan

Plan je programski modul za izradu financijskog plana i praćenje njegove realizacije. Plan se donosi za poslovnu godinu na nivou mjesta troška i sastoji se od planskih stavki.


Kadrovska evidencija

Kadrovska evidencija je sveobuhvatni programski modul u kojem je moguće definiranje strukovnih podataka, svih podataka o organizacijama rada, unos sistematizacije radnih mjesta, te za svakog zaposlenika unos detaljnih podataka, o zaposlenju, radnom stažu, školovanju, osiguranjima, adresama, podacima za obračun plaće.


Evidencija rada

ERV je programski modul u kojem je omogućeno definiranje vrste podataka koji se žele pratiti za pojedinu osobu, definiranje strukture tvrtke i zaposlenika po odjelima, definiranje radnih mjesta, svih vrsta radnog vremena te blagdana. Nakon unosa tih podataka moguće ih je pratiti po pojedinom zaposleniku


Obračun plaće i drugog dohotka

Plaće su programski modul za kompletan izračun plaća po zadanim parametrima za pojedinu osobu. Pri izračunu plaća u obzir se uzimaju sva zabilježena davanja, krediti i obaveze osobe za koju se obavlja izračun plaće. Isto tako može se obračunavati drugi dohodak, ugovor o djelu i autorski honorari.


Komercijalno poslovanje

Modul Komercijalno poslovanje služi za izradu i praćenje računa, predračuna, ugovora.


Knjiga URA/IRA i PDV obrazac

Programski modul Knjiga URA, IRA, PDV služi za evidenciju i praćenje ulaznih i izlaznih računa te PDV-a. Ovaj modul je usko povezan sa modulom Financijsko knjigovodstvo i podacima iz glavne knjige. Omogućeno je slanje PDV obrasca putem usluge ePorezna.


Materijalno knjigovodstvo

Materijalno knjigovodstvo je modul u za praćenje ulaza i izlaza pojedinih artikala. Pojedine stavke artikla dodaju se u grupe po vrstama. Za artikle se definiraju minimalne i maksimalne količine, cijene. Moguće je definirati skladišta po vrstama artikala i izraditi plan nabave.


Sitni inventar

U sitni inventar upisuju se artikli sitnog inventara po grupama u koje pripadaju. Omogućeno je vođenje zaduženja pojedinog artikla po osobama, kao i izrada zapisnika zaduženja i inventure.


Osnovna sredstva

Modul Osnovna sredstva osigurava evidenciju osnovnih sredstava te vrijednosno praćenje imovine. Automatski se obavlja obračun amortizacije revalorizacije, povećanja, smanjenja vrijednosti osnovnih sredstava.


Blagajna

Blagajna je samostalno programsko rješenje i mogu ga koristiti tvrtke koje nemaju ostale module programskog rješenja InLine. Potpuni učinak postiže se korištenjem blagajne i financijskog knjigovodstva, jer se blagajnički dnevnici automatski prenose u financijsko knjigovodstvao.


Putni nalozi

Putni nalozi su programski modul u kojem se za pojedinu osobu bilježe podaci o putovanju, dnevnicama, akontacijama, isplati i uplati, te troškovima na putovanju. Putni nalozi mogu se koristiti kao samostalan modul ili kao dio Inline paketa koji je povezan s blagajnom i glavnom knjigom.


Izvodi

Modul Izvod omogućuje učitavanje izvoda iz banke i automatsko povezivanje s ulaznim i izlaznim računima iz knjigovodstva.


Statistika iz plaće

Prema podacima iz plaće automatski se dobivaju svi podaci potrebni za predaju godišnjeg statističkog izvještaja iz plaća.


Obračun kamata

Obračun kamata je modul u kojem se unose kamatne stope po mjesecima i pravila po kojima se za pojedinog poslovnog partnera one računaju.


JOPPD

Programski modul JOPPD služi za formiranje propisanog JOPPD obrasca i izvješćivanje Porezne uprave o isplatama primitaka, poreza na dohodak i prireza te doprinosa za obvezna osiguranja. Korisnicima se programski omogućuje punjenje obrasca automatski i ručnim upisom podataka. U prvoj verziji novog modula JOPPD automatika je omogućena iz programskog modula Plaća. Podatci iz ostalih analitičkih informacijskih sustava (putni nalozi,blagajna…) u prvoj verziji upisuju se ručno.