[ PRIJAVA ]  [KONTAKT]
EU - GDPR

Europski parlament i Vijeće na svojoj sjednici 27. travnja 2016. donijeli su Uredbu (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom i slobodnim kretanjem osobnih podataka (nadalje: Uredba). Primjena Uredbe stupa na snagu 25. svibnja 2018. u svim državama članicama Europske unije.

Uredba regulira prikupljanje nužno potrebnih podataka u definirane svrhe, odgovorno i transparentno ponašanje voditelja zbirki podatka, pravo davatelja podataka na pristup, ispravak i/ili brisanje podataka, pravo na protivljenje obradi podataka, definiranje procedura i akcija u slučaju „curenja“ podataka i ostalih mjera.

Uredbu su obvezni primijeniti svi poslovni subjekti koji u određene svrhe prikupljaju osobne podatke, a posebno se obrađuju subjekti koji skupljaju podatke o maloljetnicima, tj. djeci do 13. odnosno 15. godine.

U svrhu što jednostavnije primjene Uredbe u obrazovnim ustanovama, kao isporučitelj aplikativnih programa, Fortius-Info d.o.o. je u suradnji sa stručnjacima Zavoda za informatičku djelatnost Hrvatske pripremio skup dokumenata koji su uz uobičajene modifikacije u razumnom vremenu primjenjivi na obrazovne ustanove. Pored osnovnog skupa/paketa potrebnih dokumenata rješenje obuhvaća:

  • Obuku za djelatnike u trajanju od 3 sata
  • Dokumentaciju koja se prilagođava obrazovnoj ustanovi
  • Mail podršku u trajanju od 12 mjeseci od kupovine paketa
  • Mogućnost angažiranja konzultanta po posebnoj cijeni s popustom

Svaki pravni subjekt u potpunosti je zakonski odgovoran za uspostavljeno rješenje, ali će uz aplikativnu i konzultantsku pomoć Fortius info-a te posebno uz napravljeni model osnovnog skupa dokumenata uspješnije riješiti ovu zahtjevnu obvezu.

Ukoliko držite da Vam kroz ponuđenu suradnju možemo pomoći u uspostavi sustava zaštite osobnih podataka, pojašnjenju temeljne terminologije, ukoliko držite da Vam možemo odgovoriti na Vaša pitanja i zajedno s Vama dostići propisani rok - 25.5.2018., slobodno nam se obratite. Nadamo se na obostrano zadovoljstvo.

GDPR - PRIJAVA


Objavljeno dana: 25.05.2018 u 12:00

Prethodna